Zaznacz stronę

GEOX

Siła w doświadczeniu!

Nas

„Siła w doświadczeniu”

Markę GEOX to zespół geodetów, którym niestraszne są jakiekolwiek zadania z zakresu geodezji.

Jako geodeci wykonujemy usługi na najwyższym poziomie. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu i doświadczenia jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu terminowość oraz najwyższy poziom świadczonych przez Nas usług.

Geodeci towarzyszą Państwu w najbardziej odpowiedzialnych etapach inwestycji. Na samym początku budowy, to na Naszych barkach spoczywa obowiązek prawidłowego wykonania mapy do celów projektowych, mapa ta, stanowić będzie podstawę, a zarazem trzon projektu Państwa wymarzonej inwestycji.

Kolejnym etapem będzie geodezyjne wytyczenie obiektu. Geodeta musi opracować projekt Państwa budynku, oraz wytyczyć go w terenie, w taki sposób, aby wytyczone punkty nie uległy zniszczeniu na etapie budowy, musimy mieć na uwadze, że plac budowy to miejsce, w którym będą krzyżować się różne ekipy budowlane. Specyfika wytyczeń różni się od branży, oraz elementów, które wytyczeniu podlegają. Musimy być świadomi, że inne wymagania mają ekipy budujące przyłącza sieci np. wodociągowej, a inne ekipy murarskie. 

Obowiązkiem Geodety podczas inwestycji jest również jej prawidłowe zakończenie. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to Nasz ostatni etap na placu budowy. Inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze wybudowanych przez Inwestora elementów, inwentaryzacji podlegać

Jako marka mamy świadomość, że nasze motto „Siła w doświadczeniu” , oraz wzajemne zaufanie jest podstawą zadowolenia ze współpracy.

 

Nasza Oferta

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest podstawowym elementem każdej planowanej inwestycji.

Wytyczenie obiektów budowlanych

Wytyczenie obiektów budowlanych polega na opracowaniu projektu i wyznaczeniu elementów konstrukcyjnych.

Inwentaryzacja obiektów budowlanych

Inwentaryzacja obiektów budowlanych polega na pomiarze obiektów, które obejmował projekt.

Wznowienie znaków graficznych

Wznowienie znaków granicznych polega na wznowieniu uszkodzonych, zniszczonych znaków granicznych.

Ustalenie / rozgraniczenie granic nieruchomości

Ustalenie/Rozgraniczenie nieruchomości jest to procedura stosowana w przypadku, kiedy granice Państwa działki nie były uregulowane.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości polega na podzieleniu Państwa nieruchomości na mniejsze części.

O nas w… liczbach

Lat doświadczenia

Bezbłędnie wykonanych zleceń

Zadowolonych klientów

Geodezja GEOX

agsdix-null

® 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Marka GEOX jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego R.344205.