O firmie

„WYZNACZAMY KĄT… NA MARZENIA”

Jesteśmy zespołem doświadczonych geodetów, którym niestraszne są jakiekolwiek zadania z zakresu geodezji.

Jako zespół wykonujemy usługi geodezyjne na najwyższym poziomie. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu i doświadczenia jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu terminowość oraz najwyższy poziom świadczonych przez Nas usług.

Jako spółka mamy świadomość, że nasze motto „Wyznaczamy kąt … na marzenia” , oraz wzajemne zaufanie jest podstawą zadowolenia ze współpracy.

Geodeci towarzyszą Państwu w najbardziej odpowiedzialnych etapach inwestycji. Na samym początku budowy, to na Naszych barkach spoczywa obowiązek prawidłowego wykonania mapy do celów projektowych, mapa ta, stanowić będzie podstawę, a zarazem trzon projektu Państwa wymarzonej inwestycji.

Kolejnym etapem będzie geodezyjne wytyczenie obiektu. Geodeta musi opracować projekt Państwa budynku, oraz wytyczyć go w terenie, w taki sposób, aby wytyczone punkty nie uległy zniszczeniu na etapie budowy, musimy mieć na uwadze, że plac budowy to miejsce, w którym będą krzyżować się różne ekipy budowlane. Specyfika wytyczeń różni się od branży, oraz elementów, które wytyczeniu podlegają. Musimy być świadomi, że inne wymagania mają ekipy budujące przyłącza sieci np. wodociągowej, a inne ekipy murarskie.

Obowiązkiem Geodety podczas inwestycji jest również jej prawidłowe zakończenie. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to Nasz ostatni etap na placu budowy. Inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze wybudowanych przez Inwestora elementów, inwentaryzacji podlegać będą, oprócz samego budynku również sieci np. elektroenergetyczna, wodociągowa czy kanalizacji sanitarnej, oraz deszczowej. Niezbędnymi elementami są również elementy związane z budynkiem jak np. schody, tarasy czy podpory.

„GEODETA – STRAŻNIK WŁASNOŚCI”

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również usługi geodezyjne, które będą miały wpływ bezpośrednio na Państwa własność. Geodeta jest jedyną osobą, która ma prawo do odszukiwania, wznawiania, ustalania przebiegu, czy rozgraniczenia granic Państwa nieruchomości. Powodów zniszczonych znaków granicznych może być wiele – np. sąsiad, który nie zauważył znaku podczas robót na polu, przebudowa drogi lub zabetonowanie go w ogrodzeniu. W takim przypadku geodeta dokonuje wznowienia lub odszukania znaków granicznych. Sytuacje z własnością są jednak różne, niekiedy zdarza się, że grunt nigdy nie posiadał wydzielonych granic, w takim przypadku dokonujemy ustalenia granic bądź rozgraniczenia nieruchomości. Każdy przypadek jest indywidualny, i to jest piękne w tym zawodzie.

Życie pisze jednak różne scenariusze, jako właściciele może Państwo również dokonać podziału działki w celu jej sprzedaży, darowizny dzieciom, dzierżawy, lub innych zamierzeń. Sprostamy każdemu zadaniu.

„ZAWÓD, KTÓRY BUDUJE PRZYSZŁOŚĆ”

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również usługi geodezyjne, które będą miały wpływ bezpośrednio na Państwa własność. Geodeta jest jedyną osobą, która ma prawo do odszukiwania, wznawiania, ustalania przebiegu, czy rozgraniczenia granic Państwa nieruchomości. Powodów zniszczonych znaków granicznych może być wiele – np. sąsiad, który nie zauważył znaku podczas robót na polu, przebudowa drogi lub zabetonowanie go w ogrodzeniu. W takim przypadku geodeta dokonuje wznowienia lub odszukania znaków granicznych. Sytuacje z własnością są jednak różne, niekiedy zdarza się, że grunt nigdy nie posiadał wydzielonych granic, w takim przypadku dokonujemy ustalenia granic bądź rozgraniczenia nieruchomości. Każdy przypadek jest indywidualny, i to jest piękne w tym zawodzie.

Życie pisze jednak różne scenariusze, jako właściciele może Państwo również dokonać podziału działki w celu jej sprzedaży, darowizny dzieciom, dzierżawy, lub innych zamierzeń. Sprostamy każdemu zadaniu.

„ZASADA 3K – KONTROLA, KONTROLA, KONTROLA”

Kontrola, Kontrola, Kontrola, wszak jesteśmy tylko ludźmi. Zawód, który reprezentujemy jest bardzo odpowiedzialny, a nie urodził się jeszcze człowiek, który błędów nie popełnia, dlatego „ZASADA 3K” stanowi trzon Naszej działalności.

1K – Pierwszy etap kontroli odbywa się podczas pracy. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesną technologią jesteśmy w stanie zredukować do minimum wszystkie „grube” błędy takie jak np. omyłki pisarskie. Procedury w Naszej firmie zawsze zakładają, że nawet elektronika bywa zawodna, dlatego dane są zapisywane niezależnie co najmniej w dwóch miejscach. W przypadku, kiedy mamy wątpliwości możemy zweryfikować poprawność danych z drugiego, niezależnego źródła.

2K – Kontrola wewnątrz firmy. Efektem naszej pracy w terenie jest operat techniczny. Składa się na niego dokumentacja obliczeniowa, szkice, mapy, oraz inne wymagane prawem dokumenty. Każdy dokument przed oddaniem go do Urzędu weryfikowany jest przez Kierownika roboty geodezyjnej wewnątrz firmy, który sprawdza poprawność dokumentacji z przepisami prawa, oraz podpisuje dokumenty.

3K – Kontrola przez organy Państwowe. Jako Geodeci, żeby móc wykonywać swój zawód samodzielnie musimy posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu, odpowiedniego zakresu. Każde Nasze czynności muszą zostać zgłoszone właściwemu Staroście, a po uregulowaniu opłat otrzymujemy „pozwolenie” na wykonanie roboty. Po wykonaniu roboty w terenie, oraz sporządzeniu dokumentacji w biurze, mamy obowiązek przekazania wyników do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ośrodek prowadzony jest przez właściwego Starostę, a wyznaczony przez niego Inspektor dokonuje ponownej weryfikacji składanego przez nas operatu. Jeżeli nie zgłasza on żadnych uwag wystawia protokół z weryfikacji operatu. Dopiero po tym etapie możemy wydać Naszemu Zleceniodawcy komplet dokumentów.

Zasada 3K jest dla nas bardzo ważna, niemniej jednak jesteśmy przygotowani na ewentualność, kiedy ta zasada zawiedzie. Każdy z uprawnionych geodetów w Naszej spółce posiada dobrowolne ubezpieczenie, żeby każdy mógł spać spokojnie

Sprawdź Naszą wiarygodność

Geodezja GeoX

agsdix-null

ul. Kościuszki 15
89-400 Sepólno Krajeńskie

agsdix-null
agsdix-null

Napisz do nas

Zgoda na przetwarzanie danych

® 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Marka GEOX jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego R.344205.