GEODEZYJNO-PRAWNA

ANALIZA NIERUCHOMOŚCI

CZYM JEST ANALIZA NIERUCHOMOŚCI? 

Analiza nieruchomości to precedura geodezyjno-prawna, którą przeprowadzają na Państwa zlecenie uprawnieni geodeci oraz adwokaci.

Czynność taka może zostać wykonana przed zakupem nieruchomości. Dzieki raportowi z analizy nieruchomości otrzymacie Państwo rzetelne informacje dzięki którym podejmiecie trafną inwenstycyjnie decyzję.

W Naszej firmie raporty wykonywane są przez specjalistów w tej dziedzinie, którzy posiadają dostęp do szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości.

Nasze raporty tworzone są przez ludzi, którzy analizują każdą nieruchomość, żeby stworzyć rzetelna analizę, a nie automat który zbiera dostępne za darmo dane i generuje z nich plik do pobrania.

%

Analiz wykonywanych przez człowieka

%

Obszar kraju, który obsługujemy

CO ZAWIERA RAPORT?

1. Analiza geodezyjna – Katagoria ta zawiera informacje o dostępach nieruchomości do infrastruktury oraz geodezyjną analizę nieruchomości a w szczególności:
– lokalizację, identyfikator, wymiary, powierzchnie, współrzędne granic działki oraz użytki gruntowe występujące na działce (od nich uzależniona jest m.in. stawka podatku od nieruchomości), informcję o zabudowie działki
– dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej (w tym światłowodów), gazowej;
– dostęp do drogi;
– wysokości na działce oraz w okolicy, dzięki którym można określić spad na działce oraz położenie działki wzgledem np. drogi dojazdowej.

2. Analiza prawna – Kategoria ta polega na przeanalizowaniu dokumentów dotyczących nieruchomości w szczególności:
– analiza księgi wieczystej, dzięki której uzyskacie Państwo informacje o ewentualnych służebnościach ustalonych na rzecz działki, lub na rzecz innych podmiotów, których zapisów będziecie musili Państwo przestrzegać po ewentualnym zakupie działki oraz ustanowinych hipotekach;
– analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (informacja o możliwym sposobie zagospodarowania działki), lub informacja co zrobić w przypadku braku MPZP;
– analiza wydanych pozwoleń na budowę, analiza ta jest szczególnie przydatna, ponieważ ujawnia jakie budynki powstaną w okolicy działki;
– stawki podatku od nieruchomości;
– średnie ceny ziemii w okolicy działki.

3. Zagrożenia – Kategoria ta prezentuje ewentualne zagrożenia związane z działką w szczególności informacje o:
– występowaniu w okolicy uciążliwych obiektów jak np. budynki przemysłowe lub gospodarcze (np. przeznaczone pod hodowle zwierząt);
– położeniu działki na terenach na któych występują osuwiska;
– położeniu działki na terenach zagrożonych podtopieniami;
– położeniu działki na terenach występowania podziemncyh zbiorników wód;
– położeniu działki na terenach obszarów ochrony środowiska np. Parku krajobrazowego, rezerwatu, obszaru Natura 2000 itp.;
– położeniu działki na terenie lub w okolicy terenów zanieczyszczonych;
– odległość działki od najbliższych turbin wiatrowych lub położenie działki na obszarze wyłączenia terenu wokół turbin wiatrowych;
– występowanie uciążliwego hałasu.

4. Udogodnienia – udgodnienia związane z działką w szczególności:
– odległości i czas dojazdu do najważniejszych punktów jak np. szpital, apteka, szkoła, przedszkole, żłobek itp.
– zasięg telefonii komórkowej np. położenie na terenie dostępu do sieci 5G.

Opinia eksperta – opinia co do zakupu, oraz ewentualne zalecenia przedzakupowe.

DLACZEGO WARTO?

 1. Dzieki wykonaniu analizy działki poznacie Państwo 100% prawdy o nieruchomości, a nie tylko to co chce przekazać sprzedający albo pośrednik.
 2. Uniknięcie problemów z działką, na przykład:
  – Kupno działki na terenie zagrożonym podtopieniem;
  – Kupno działki na terenie wyłączonym z budowy lub ze znacznymi ograniczeniami w wyniku położenia działki na terenach parku krajobrazowego, obszaru Natura 2000, lub terenów wyłączonych ze względu na sąsiedztwo turbin wiatrowych;
  – Uciążliwości związanych z działką, takich jak sąsiedztwo budynków gospodarczych lub przemysłowych (znaczne uciążliwości hałasowe oraz zapachowe – odzwierzęce);
  – Uciążliwości związane z hałasem od dróg
 3. Badanie Księgi Wieczystej umożliwi zapoznanie się z faktycznym stanem działki wcześniej, a nie dopiero u notariusza. Zdarzają się sytuacje, kiedy o ewentalnych służebościach na działce klienci dowiadują się dopiero u notariusza podczas odczytania aktu notarialnego.
 4. Poznacie Państwo dane o działce, które mogą być szczególnie przydatne dla indywidualnych wymagań, takich jak np. odległość od przedszkola.

CENNIK

ZLEĆ ANALIZĘ

Zlecenie analizy działki odbywa się telefonicznie, po kontakcie Naszego specjalisty z Państwem.

W celu zamówienia analizy prosimy zostawić numer telefonu. Nasz specjalista skontaktuje się nawet w 15 minut.

Zgody (pole obowiązkowe)

Geodezja GeoX

agsdix-null

® 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Marka GEOX jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego R.344205.