USŁUGI
Mapa do celów projektowych          
logo3
O usłudze:

Mapa do celów projektowych jest podstawowym elementem każdej planowanej inwestycji. Wykonuje się ją w celu stworzenia dla projektanta podkładu dla umieszczenia inwestycji w granicach nieruchomości, zaprojektowania wpięcia do istniejącej sieci m.in. kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, czy umieszczenia budynku na odpowiedniej wysokości nad terenem.
Termin realizacji:

Około 25 dni
Koszt usługi:

Ceny uzależnione są od zakresu, który mapa ma obejmować.
Ceny zaczynają się od 450,00 zł.
Niektóre opracowania wymagają jednak wykonania dodatkowo wznowienia/ustalenia/rozgraniczenia granic nieruchomości
Wytyczenie obiektów budowlanych
logo3
O usłudze:

Wytyczenie obiektów budowlanych polega na opracowaniu projektu
i wyznaczeniu elementów konstrukcyjnych, osi budynku,  lub punktów załamań sieci bezpośrednio
w terenie. Niezbędnym elementem wytyczenia jest wpis w dzienniku budowy, dokonywany przez uprawnionego geodetę.

Termin realizacji:

Około 7 dni
Koszt usługi:

Ceny uzależnione są od ilości punktów załamań, elementów konstrukcyjnych lub osi, które mają podlegać wytyczeniu
Ceny zaczynają się od 400,00 zł.
Niektóre wytyczenia wymagają odszukania granic nieruchomości
Inwentaryzacja obiektów budowlanych
logo3
O usłudze:

Inwentaryzacja obiektów budowlanych polega na pomiarze obiektów, które obejmował projekt jak np. Budynki, sieci uzbrojenia terenu m.in. sieć wodociągowa itp. Po pomiarze geodeta sporządza mapę z inwentaryzacji oraz komplet dokumentów, które przekazuje inwestorowi. Dokonujemy również wpisów w dzienniku budowy.

Termin realizacji:

Około 14 dni
Koszt usługi:

Ceny uzależnione są od wielkości, oraz ilości obiektów podlegających inwentaryzacji.
Ceny zaczynają się od 450,00 zł.

Wznowienie znaków granicznych
         
logo3
O usłudze:

Wznowienie znaków granicznych polega na wznowieniu uszkodzonych, zniszczonych znaków granicznych należących do Państwa nieruchomości
w terenie. 

Termin realizacji:

Terminy realizacji uzależnione są od ilości punktów podlegających wznowieniu, oraz stopnia skomplikowania. Terminy zaczynają się od 30 dni.


Koszt usługi:

Ceny uzależnione są od ilości znaków granicznych, które będą podlegać wznowieniu
Ceny zaczynają się od 1000,00 zł.
Należy zwrócić uwagę, na fakt, że nie wszystkie punkty można wznowić, jeżeli granice działki nie były uregulowane należy przeprowadzić procedurę ustalenia/rozgraniczenia nieruchomości.
Ustalenie / rozgraniczenie granic nieruchomości
logo3
O usłudze:

Ustalenie/Rozgraniczenie nieruchomości jest to procedura stosowana w przypadku, kiedy granice Państwa działki nie były uregulowane, dlatego nie podlegają procedurze wznowienia znaków.

Termin realizacji:

Terminy realizacji uzależnione od ilości punktów, obszaru oraz zastosowanej procedury, oraz stopnia skomplikowania. Terminy zaczynają się od 2 miesięcy, ale mogą potrwać dłużej

Koszt usługi:

Ceny uzależnione są od zastosowanej procedury, oraz wielkości obszaru, który podlega ustaleniu/rozgraniczeniu.
Ceny zaczynają się od 1200,00
Podział nieruchomości

        
logo3
O usłudze:

Podział nieruchomości polega na podzieleniu Państwa nieruchomości na mniejsze części. Wyróżniamy dwa rodzaje podziałów - podział rolny (powyżej 3000 m.kw.) oraz podział na decyzję (najczęściej działki budowlane, poniżej 3000 m.kw.)
Termin realizacji:

Około 2 miesiące. Termin uzależniony jest  rodzaju podziału, i nie zawiera ewentualnych terminów urzędowych. Przy procedurze podziału należy wykonać wznowienie/ustalenie/rozgraniczenie granic nieruchomości
Koszt usługi:

Ceny uzależnione są od ilości wydzielanych działek, procedury zastosowanej przy odszukiwaniu znaków granicznych, oraz rodzaju podziału
Ceny zaczynają się od 1500,00 zł.